منا 2022

مرکز خرید «اُپال» در جمع کاندیداهای نهایی جوایز برترین مراکز خرید خاورمیانه نوع مطلب: اخبار
«اُپال» در جمع کاندیداهای نهایی جوایز برترین مراکز خرید خاورمیانه انجمن مراکز...
آغاز بزرگ‌ترین رویداد صنعت خرده‌فروشی و مراکز خرید خاورمیانه نوع مطلب: اخبار
بزرگ‌ترین رویداد صنعت خرده‌فروشی و مراکز خرید خاورمیانه (منا 2022) از امروز توسط...
طراحی سایت: مهریاسان