سخنرانی مهندس شاهرخ کشاورز در اولین رویداد تدکس ایران

سخنرانی مهندس شاهرخ کشاورز در اولین رویداد تدکس ایران
سخنرانی مهندس شاهرخ کشاورز در اولین رویداد تدکس ایران

جمعه 29 بهمن مهندس شاهرخ کشاورز  یکی از سخنرانان اولین تدکس برندینگ در کشور بودند.

موضوع این سخنرانی در خصوص اثرگذاری در دو راهی فرصت یا تهدید بود در رابطه با اینکه اتخاذ یک تصمیم درست به چه میزان در آینده می تواند برای هر کشور و برندهای ملی آن اثرگذار باشد.

در بخش‌هایی از این سخنرانی در مورد بهبود تصویر  برند ملی در آوردگاه‌های منطقه‌ای و جهانی از طریق تلاش دسته جمعی برندها و مراکز خرید کشور در دوران کرونا و همچنین اهمیت میزان تلاش در جهت حفظ منافع جمعی در پایداری و تاب آوری سازمانها و اکوسیستم اقتصادی که در آن فعالیت می کنند اشاره شد.

 

 

 

 

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب
طراحی سایت: مهریاسان