منصور عالی‌پور

«تخصص» رمز توسعه‌یافتگی فروشگاه‌های زنجیره‌ای نوع مطلب: اخبار
  فروشگاه‌های زنجیره‌ای یکی از شاخص‌های نظام نوین توزیع به شمار می‌روند که...
نظارت بر قیمت کالاها سیستمی می‌شود نوع مطلب: اخبار
رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای امسال دفاتر استانی اتحادیه...
فروشگاه های زنجیره ای شاه کلید رونق تولید و اشتغال نوع مطلب: اخبار
  اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای با حدود 126 برند جزو اتحادیه هایی است که...
طراحی سایت: مهریاسان