مدیرکل تعزیرات حکومتی

جریمه میلیاردی یک فروشگاه زنجیره‌ای محتکر در قزوین نوع مطلب: اخبار
علیرضا حسن‌پور، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: در پی ارسال گزارش پلیس...
طراحی سایت: مهریاسان